top of page

Esther Zimmerman di M21: M21 ta insistí riba un solushon urgente pa alohamentu di skol básiko Het Koraal.

Kralendijk, 24 di mei 2024 – E aña eskolar anterior, 2022-2023, skol básiko Het Koraal a bira un skol supsidiá, loke ta nifiká ku e supsidio lo a bini na vigor entrante aña eskolar 2024-2025. Esaki ta un paso importante pa enseñansa na nos isla. Sinembargo, resientemente nos  a keda konfrontá ku un situashon desapuntante: te ainda no tin bista riba un ubikashon adekuá pa e skol pa e aña eskolar binidero. For di 10 di òktober 2010 minister di Enseñansa, Kultura i Siensia (OCW) ta responsabel pa maneho di enseñansa na e islanan BES. E skolnan na Hulanda Karibense ta forma parti di e sistema di enseñansa hulandes i nan ta risibí supsidio direkto for di Hulanda desde 1 di yanüari 2011. E Leinan di Enseñansa Hulandes Karibense ta na vigor for di 1 di ougùstùs 2011, ku introdukshon gradual di kambionan relashoná ku kontenido.

 

Situashon preokupante

Na aña 2012 ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia i e entidatnan públiko di Boneiru, Sint Eustatius i Saba a stipulá algun kombenio pa renobashon i konstrukshon di edifisio di skol. No opstante e esfuersonan akí i konstrukshon i renobashon di vários edifisio di skol, situashon di skol básiko Het Koraal ta preokupante. Resientemente skol básiko Het Koraal a haña tende ku pa aña eskolar 2024-2025 ainda no tin bista riba un ubikashon nobo. E motibunan pa esaki ta entre otro:

·       Konstrukshon di un edifisio nobo ta un plan di mas aña.

·       Aktualmente tin skarsedat di edifisio adekuá ku ta disponibel na Boneiru.

·       E ‘budget’ ku a presupuestá pa enseñansa no a tene kuenta ku binida di un skol nobo, mirando ku Het Koraal te ku aña pasá ainda no tabata un skol supsidiá.

 

Sirkunstansianan insigur

Si no bini un solushon, no tin lugá pa e alumnonan ku a inskribí pa aña eskolar 2024-2025. Aparte di esaki e alumnonan aktual di skol básiko Het Koraal tin ku keda un aña mas den e dos kasnan di famia, kaminda na e momentu akí nan ta haña lès. E lokalidatnan akí ta leu for di ideal i nan no ta kumpli ku e eksigensianan di siguridat i di enseñansa. E situashon aktual ta trese sirkunstansianan insigur kuné, manera no sufisiente espasio será i un kurá seku i bashí ku ta sirbi komo lugá di hunga. Ademas tin falta di material esensial pa un desaroyo optimal di e muchanan, manera mobilario adekuá, bòrchi digital, espasio silensioso pa hasi tarea, huki pa lesa i mas.

 

Solushon ta urgentemente nesesario

Segun e Tratado di Derecho di Mucha tur mucha tin derecho riba bon enseñansa (artíkulo 28). Esaki ta nifiká ku tur mucha mester por bai skol i haña bon enseñansa den un forma ku ta pas serka nan. Pa e motibu akí M21 ta boga pa un solushon urgente pa e situashon akí. Nos ta seriamente preokupá tokante e 80 muchanan ku e aña akí ainda mester haña enseñansa den un alohamentu insigur i e 40 alumnonan ku no por haña lugá na skol básiko Het Koraal. Esaki ta un situashon alarmante. Nos ta hasi un apelashon riba tantu entidat públiko Boneiru komo riba ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia pa yega rápidamente na un solushon.Esther Zimmerman van M21:

M21 dringt aan op urgente oplossing voor huisvesting basisschool Het Koraal.

 

Kralendijk, 24 mei 2024 - Het afgelopen schooljaar 2022-2023 werd basisschool Het Koraal een bekostigde school, wat betekende dat de bekostiging vanaf het schooljaar 2024-2025 zou ingaan. Ditis een belangrijke stap voor het onderwijs op ons eiland. Echter, we zijn recentelijk geconfronteerd met een teleurstellende situatie: er is nog steeds geen zicht op een geschikte vestiging voor de school voor het komende school­­jaar. Sinds 10 oktober 2010 is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ver­ant­woordelijk voor het onderwijsbeleid op de BES-eilanden. De scholen in Caribisch Nederland zijn onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem en worden recht­streeks vanuit Nederland bekostigd sinds 1 januari 2011. De Caribisch Nederlandse Onderwijswetten geldensinds 1 augustus 2011, met geleidelijke invoering van in­hou­­de­lijke veranderingen.

 

Zorgwekkend

In 2012 hebben OCW en de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba convenantenvastgesteld voor de renovatie en nieuwbouw van school­gebou­wen. Ondanks deze inspanningen en de bouwen renovatie van meerdere school­gebouwen, is de situatie van basisschool Het Koraal zorgwekkend. Basisschool Het Koraal kreeg recent te horen dat er voor het schooljaar 2024-2025 nog geen zicht is op een nieuwe vestiging. De redenen zijn onder meer:

•       Het bouwen van een nieuw gebouw is een meerjarenplan.

•       Er is momenteel een schaarste aan beschikbare, geschikte gebouwen op Bonaire.

•       Het budget dat is begroot voor onderwijs heeft geen rekening gehouden met de komst van een nieuwe school, aangezien Het Koraal tot vorig jaar nog geen bekostigde school was.

 

Onveilige omstandigheden

Als er geen oplossing komt, kunnen de leerlingen die zich hebben ingeschreven voor het schooljaar 2024-2025 niet geplaatst worden. Daarnaast moeten de huidige leerlingen van basisschool Het Koraal nog eenjaar blijven in de twee woonhuizen waar zij momenteel les krijgen. Deze locaties zijn verre van ideaal en voldoen niet aan de veiligheids- en onderwijseisen. De huidige situatie brengt onveilige omstandigheden met zich mee, zoals onvoldoen­de afgesloten ruimtes en een kale tuin die als speelplaats dient. Bovendienontbreekt het aan essentiële materialen voor een optimale ontwikkeling van de kinderen, zoals geschikt meubilair, digitale borden, stille werkruimtes, leeshoeken, en meer.

 

Oplossing dringend nodig

Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen recht op goed onderwijs (Artikel 28). Dit betekentdat kinderen naar school moeten kunnen gaan en goed onderwijs moeten krijgen op een manier die bij hen past. M21 pleit daarom voor een dringende oplossing voor deze situatie. Wij maken ons ernstig zorgen over de 80 kinderen die nog een jaar in onveilige huisvesting on­der­wijs moeten genieten en de 40 leerlingendie niet op basisschool Het Koraal geplaatst kunnen worden. Dit is een verontrustende situatie. Wij doen eenberoep op zowel het openbaar lichaam Bonaire als OCW om snel tot een oplossing te komen.

 

 

 

 

 

56 views0 comments

コメント


bottom of page