top of page

Prospekto kandidato riba listaM21 Carlos López – Natera; KUIDO MESTER TA AKSESIBEL PA TUR SUIDADANO

Kralendijk, 22 di yanüari 2023 - For di aña 2010 tempu ku Boneiru a bira parti di Hulanda komo un munisipio spesial tabatin hopi espektativa tokante e kambionan ku e státùs akí lo a trese pa Boneiru su desaroyo i pa bienestar di henter nos komunidat. Un di e interogantenan mas grandi for di aña 2010 tabata tokante e sistema di kuido pasobra promé ku 10-10-10 esaki tabata un di e áreanan mas defisiente i ku mas problema. E promé kambio den sektor di kuido a bini ora ku a establesé un sistema di kuido sosial, pues tur siudadano, sin distinshon di persona, a kuminsá disfrutá di e oferta di kuido públiko. Otro kambio grandi tabata ampliashon i modernisashon di hòspital San Francisco (Fundashon Mariadal) ku e tempu ei tabata un sentro di kuido chikitu, ku fasilidatnan hopi básiko, ku un kantidat di médiko i spesialista limitá i ku tiki kapasidat di kama. Awor akí hòspital di Fundashon Mariadal ta un sentro di kuido mas moderno, ku un variedat di spesialista i ku sufisiente kapasidat di kama. Pa ta honesto, e kambio den infrastruktura di kuido ta grandi i positivo.


Botika i laboratorio Na aña 2010 Boneiru tabatin un poblashon di aproksimadamente 15.000 habitante. Den e tempu ei tabatin tres botika i un laboratorio. Aktualmente komo parti di e proseso di kambio i ku un poblashon di kasi 23.000 habitante tin 4 botika i dos laboratorio. Hopi siudadano ta di opinion ku servisio di e laboratorionan i e botikanan no ta sufisiente pa por atendé ku nesesidat di e poblashon aktual. Si nos ta konsiderá di un banda e intenshon firme pa sera BonLab i di otro banda e konstante kambionan di orario di e botikanan, por bisa ku den e dos áreanan akí tin fayonan grandi ku lamentabelmente di forma negativo ta afektá kalidat di bida di henter nos poblashon. Seramentu di BonLab sigur ta bai okashoná ku servisio di e laboratorio ku ta bai keda den funshon lo kai den otro. Sentralisashon den un lugá so ta bai tin un ekseso di demanda i fortifikashon di e monopolio komo konsekuensia. Den kaso di e botikanan no ta un sekreto ku e manera kon nan ta trahando awor akí ta kousa hopi molèster i malkontentu serka nan klientenan: tempu pa warda ta largu i kambio di orario sin previo notifikashon ta algu komun i poko funshonal loke ta trese hopi inkonveniensia kuné. Por bisa pues ku e botikanan i laboratorionan na Boneiru ta dos dolor di kabes hopi grandi pa nos poblashon.


Hopi kambio di spesialista Huntu ku ampliashon i modernisashon di hòspital a bini tambe inkorporashon di personal nobo. Esaki tabata i ta nesesario i sigur poblashon di Boneiru ta gradesido pa esaki, pasobra awor nan por konta ku mas profeshonal i no manera antes tin ku warda simannan i hasta lunanan largu pa risibí tratamentu di spesialista ku tabata bini for di otro isla. Pero den e área spesífiko akí tambe nos poblashon tin keho: kontinuamente tin kambio di spesialista pasobra mayoria di nan ta bini for di Hulanda pa un periodo kòrtiku di 3 pa 6 luna. Konsekuensia di esaki ta ku pashèntnan ku malesa króniko, manera preshon haltu, suku, kurason etc., kada biaha ta haña un spesialista nobo. Kada biaha nan tin ku konta nan storia di nobo i kada biaha nan tin ku krea un relashon di konfiansa nobo pa nan sinti nan mes kómodo.


Komunikashon na idioma straño Otro aspekto ku segun pashèntnan ta bay robes i kaminda nan tin hopi keho ta e idioma ku nan mester usa den konsulta ku spesialista. Na Boneiru tin un grupo konsiderabel ku no por papia hulandes òf ku no por papia hulandes sufisientemente bon pa por komuniká efektivamente ku un spesialista. Sigur nos hende grandinan no ta sinti nan mes konfortabel ora obligatoriamente nan tin ku papia hulandes. Un bon komunikashon ku un dòkter òf spesialista ta sumamente importante. Komunikashon mester ta simpel, direkto i klaro pa asina evitá tur posibilidat di malkomprondementu òf falta di informashon. Ta nesesario pa tur personal ku ta traha den hòspital por papia i komprondé por lo ménos papiamentu básiko. Tin kasonan konosí di hende ku ta duda pa bai dòkter òf ku simpelmente no ta bai mes pa e simpel hecho ku nan no ta kapas di por komuniká na hulandes.


Mehorá aksesibilidat na kuido Konsiderando tur esaki nos tin ku reflekshoná urgentemente, pasobra nos ta papiando di temanan di salú i mester sigurá efektividat i kalidat di servisio i aksesibilidat pa tur hende na kuido. No ta akseptabel ku komo un munisipio spesial di Hulanda nos no tin mesun nivel di kuido ku Hulanda Oropeo tin. Nos komo siudadano mester alsa nos bos i eksigí ku ta skucha nos preokupashonnan. No ta sufisiente so pa bisa ku “nos ta parti di Hulanda”, pero ta nesesario tambe i ta nos derechi pa Boneiru tin un sistema di kuido ku por funshona manera debe ser. Un sistema aksesibel pa tur suidadano, un sistema den kual nos por sinti nos mes sigur. Si realmente nos ta stima Boneiru, nos mester sòru pa e kalidat di bida di tur siudadano ta bira kada dia mas mihó. Nos mester hasi i bini ku un diferensia!

1 view0 comments

Comments


bottom of page