top of page
RTP_7186.jpg

M21 ta un movementu di sentro i progresivo. P'esei nos ta identifiká komo un organisashon sosial-liberal. Nos ta kere den e hende i su derechi- i responsabilidatnan ku ta salí di su libertat, dignidat, di bienestar general, i e importansia di biba den komunidat.

M21 is een centristische progressieve beweging. M21 is een progressieve centrumbeweging. Daarom identificeren wij ons als een sociaal-liberale organisatie.

Wij geloven in de mens en zijn rechten en verantwoordelijkheden die voortkomen uit zijn vrijheid en waardigheid, uit het algemeen belang en uit het belang van het leven in een gemeenschap.

M21 - Logo_Background-04.png
3_edited.png

Kiko ta distinguí M21 for di e otro partidonan lokal?

 • Disponibilidat pa tuma akshon

 • Dirigí riba futuro

 • Posishon di prinsipio banda di maneho stratégiko

 • Integridat

 • Solidaridat

 • Honestidat

 • Liderazgo firme

 • Vishon kla pa logra desaroyo integral

Wat onderscheidt M21 van de andere lokale partijen? 

 • Bereidheid om actie te ondernemen 

 • Gericht op de toekomst 

 • Principestandpunten naast strategisch beleid 

 • Vernieuwing 

 • Integriteit 

 • Solidariteit 

 • Eerlijkheid 

 • Standvastig leiderschap 

 • Duidelijke visie om integrale ontwikkeling te bereiken 

SUSKRIBÍ NA NOS BOLETIN | ABONAEER OP ONZE NIEUWSBRIEF

Danki! Bedankt!

bottom of page