top of page

OVER ONS

Tokante nos

M21 ta un movementu di sentro i progresivo. P'esei nos ta identifiká komo un organisashon sosial-liberal. Nos ta kere den e hende i su derechi- i responsabilidatnan ku ta salí di su libertat, dignidat, di bienestar general, i e importansia di biba den komunidat.

 

E ophetivo final di nos akshon polítiko ta desaroyo integral di e hende komo un persona liber pa determiná su evolushon. Nos ta basa nos akshon i posishonnan riba norma i balor i prinsipionan prinsipalmente libertat, demokrasia, igualdat, hustisia sosial i solidaridat. Nos ta para pa norma i balornan e.o.:

 • Igualdat;

 • Solidaridat;

 • Fraternidat;

 • Supsidiaridat;

 • Libertat;

 • Hustisia Sosial.

M21 is een centristische progressieve beweging. M21 is een progressieve centrumbeweging. Daarom identificeren wij ons als een sociaal-liberale organisatie.

Wij geloven in de mens en zijn rechten en verantwoordelijkheden die voortkomen uit zijn vrijheid en waardigheid, uit het algemeen belang en uit het belang van het leven in een gemeenschap.

Het uiteindelijke doel van onze politieke actie is de integrale ontwikkeling van de mens als een persoon die vrij is om zijn eigen evolutie te bepalen. Wij baseren onze acties en standpunten op normen, waarden en principes, in het bijzonder vrijheid, democratie, gelijkheid, sociale gerechtigheid en solidariteit. Wij staan voor normen en waarden, o.a.:

 • Gelijkheid;

 • Solidariteit;

 • Broederschap;

 • Subsidiariteit;

 • Vrijheid;

 • Sociale gerechtigheid.

M21 - Collaterals-03.png

Pensamentunan ku mester ta e guia pa nos polítikonan den desaroyo di nos isla:

 • E hende ta sentral den turkos i tur desaroyo;

 • Struktura estatal na sirbishi di e hende;

 • Relashon ku Hulanda na sirbishi di e hende;

 • E hende ta prinsipio i fin di tur aktividat ekonómiko, polítiko i sosial;

 • Desaroyo integral di e hende;

 • Famia i sosiedat komunitario ta importante pa desaroyo;

 • Nos ekonomia mester ta humano i solidario;

 • Trabou no ta solamente un derecho pero tambe un obligashon;

 • Nos ta biba den un estado sosial i di derechi, solidario i supsidiario;

 • Pilanan di desaroyo ku mester tei pa desaroyo di nos isla o Infrastruktura estado di derecho o Garantia di kuminda(voedselgarantie) o Garantia di energia o Komunikashon;

 • Desaroyo ku mantenshon di nos naturalesa;

 • Desaroyo ku mantenshon di nos kultura.

Beschouwingen die als leidraad moeten dienen voor ons als politici bij de ontwikkeling van ons eiland:

 • De mens staat centraal in alles en bij alle ontwikkelingen;

 • Staatkundig verband in dienst van de mens;

 • Relatie met Nederland in dienst van de mens;

 • De mens is het begin en het einde van alle economische, politieke en sociale activiteit;

 • Integrale ontwikkeling van de mens;

 • Gezin en samenleving zijn belangrijk voor ontwikkeling;

 • Onze economie moet menselijk en solidair zijn;

 • Werk is niet alleen een recht, maar ook een plicht Wij wonen in een sociale, solidaire en subsidiaire rechtsstaat;

 • Pijlers van ontwikkeling die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van ons eiland o Infrastructuur rechtsstaat o Voedselgarantie o Energiegarantie o Communicatie;

 • Ontwikkeling met behoud van onze natuur;

 • Ontwikkeling met behoud van onze cultuur.

bottom of page